Druga podstawówka w Raszynie

Raszyn

Obawy mieszkańców Raszyna, co do reformy oświaty nie sprawdziły się. Radni podjęli decyzję, że gimnazjum zostanie przekształcone w szkołę podstawową.

Mieszkańcy zwracali uwagę, że władze Raszyna nie przedstawiły konkretnej wizji reformy, co rodziło zamieszanie i niepokój. W styczniu rodzice mieli okazję wypowiedzieć się w sprawie modelu nowej struktury szkoły podstawowej. Do wyboru mieli trzy propozycje. 325 osób było za utworzeniem drugiej szkoły podstawowej, 126 było za włączeniem gimnazjum do podstawówki. Z kolei trzeci propozycja (utworzenia drugiej podstawówki w wrześniu 2019 roku) poparło 20 głosujących. Wśród rodziców narastały obawy, że gimnazjum zostanie włączone do szkoły podstawowej i tym samym powstanie „moloch” na ponad 1000 dzieci.

Ich obawy nie sprawdziły się. Gmina podkreśla, że chciała przedstawić pełen obraz możliwych zmian. – Przez kilka miesięcy odbywały się liczne spotkania w szkole podstawowej oraz gimnazjum i urzędzie gminy, podczas których przekazywana jest przez wójta Andrzeja Zarębę informacja o wariantach wyboru nowego modelu struktury szkoły podstawowej. Chcemy by zarówno mieszkańcy, nauczyciele, rodzice oraz sami radni byli możliwie jak najlepiej zorientowani – wyjaśnia Michał Kucharski, zastępca wójta Raszyna. 

Klamka zapadła. Raszyńscy radni przyjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z nią, gimnazjum zostanie przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową. – W niniejszym projekcie uchwały określono plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn oraz granice ich obwodów na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Określono także warunki wygaszania gimnazjum w Gminie Raszyn przez przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową. W projekcie uchwały określono także projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn od dnia 1 września 2019 r. Ustalając sieć szkół Rada Gminy Raszyn dążyła do tego aby nowo powstała szkoła podstawowa była szkołą o pełnej strukturze organizacyjnej funkcjonującej w budynku dotychczasowego gimnazjum, w którym prowadzone będą także oddziały gimnazjalne aż do czasu wygaszenia kształcenia. Nabór do klasy I według nowych obwodów nastąpi od roku szkolnego 2019/2020. Do tego czasu w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 w nowej szkole podstawowej uczyć się będą klasy IV i VII przeniesione ze Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie (po trzy z każdego rocznika) – czytamy w uchwale.

Tym samym na terenie gminy będą działały cztery podstawówki: dwie w Raszynie i po jednej w Ładach oraz Sękocinie.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.