Dotowane wyniki

Region

Dotacje za wyniki nauczania, a nie za liczbę uczniów - takich zmian zasad dotowania z budżetów jednostek samorządu terytorialnego niepublicznych szkół dla dorosłych chce MEN.

Zmiany, nad którymi pracuje resort edukacji, miałyby ukrócić przypadki nieuczciwego pobierania dotacji z budżetów jst przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

W samorządach często zdarzają się przypadki przekazywania dotacji na osoby, które formalnie figurują w dokumentacji szkolnej i posiadają status ucznia, ale praktycznie nigdy nie uczestniczyły w zajęciach szkolnych (pisaliśmy o tym: Dotowani figuranci). Powiat nowotarski w ciągu pół roku stracił na takim procederze 160 tys. zł.

O nadużyciach alarmowała też Najwyższa Izba Kontroli w raporcie pokontrolnym „Funkcjonowanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych”. Dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej chce zmian w finansowaniu szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Według danych MEN w ubiegłym roku samorządy przekazały na działalność takich szkół ponad 1 mld 150 mln zł. Ministerstwo chce, by po zmianach wysokość przekazywanej dotacji uzależniona była od osiąganych przez szkołę efektów nauczania. To oznacza, że samo „pozyskanie” słuchaczy nie wystarczy do wystąpienia o dotację ze środków publicznych.

W resorcie trwają prace nad projektem założeń do nowelizacji ustawy o systemie oświaty, które dotyczyć będą zmiany zasad dotowania z budżetów jst niepublicznych szkół dla dorosłych, w tym w szczególności szkół policealnych.

– Planuje się, że podstawę kalkulacji kwoty dotacji dla omawianych szkół będą stanowić wyniki kształcenia mierzone liczbą uczniów z pozytywnym wynikiem egzaminów zewnętrznych, a nie, jak dotychczas, liczbą uczniów pobierających tam naukę – wyjaśnia wiceminister edukacji Zbigniew Włodkowski.

Jak podkreśla MEN, ukróceniu procederu nieuczciwego pobierania dotacji miały też służyć sierpniowe zmiany w rozporządzeniu o warunkach i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Wprowadzono m.in. obowiązek uczestnictwa co najmniej w 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a na dyrektora szkoły dla dorosłych nałożono obowiązek skreślenia z listy słuchaczy osób, których absencja była wyższa.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.