Dotacja dla Raszyna, prawie 19 milionów

Raszyn

Gmina Raszyn kontynuuje działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Niebawem mieszkańcy kolejnych miejscowości zyskają dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację w wysokości niespełna 19 mln zł.

Budowa sieci kanalizacji to ogromne przedsięwzięcie. Najlepiej świadczy o tym wartość całkowita inwestycji, która kształtuje się na poziomie 36 mln zł. W ramach projektu planowana jest budowa blisko 20 kilometrów sieci w miejscowościach Sękocin Stary, Janki, Laszczki i Podolszyn Nowy. 

Warto dodać, że to kolejna faza prac. Wcześniej gmina Raszyna dokonała modernizacji oczyszczalni ścieków w Falentach, zlikwidowała dwie oczyszczalnie w Jankach, a także wybudowała blisko 70 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz niespełna 10 km sieci wodociągowej. Zrealizowanie prac możliwe było dzięki środkom z Unii Europejskiej.

Raszyński urząd na budowę kanalizacji w Sękocinie, Jankach, Laszczkach i Podolszynie otrzymał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza V” uzyskał dofinansowanie  na kwotę 18 860 566 zł. Jest to pierwsza w Polsce umowa podpisana  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Dla wszystkich zadań objętych projektem gmina posiada dokumentację projektową wraz z pozwoleniami na budowę i przystąpi do rozpisania procedur przetargowych zgodnie z harmonogramem – wyjaśnia Michał Kucharski, zastępca wójta gminy Raszyn. 

Na tym nie koniec. Gmina planuje wziąć udział w kolejnym konkursie ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – W chwili obecnie Gmina przystąpiła do opracowania kolejnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza VI” – podaje Kucharski.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.