Dofinansowanie wymiany pieców. Ostatni dzwonek na złożenie wniosku

Pruszków

Ważna informacja dla mieszkańców Pruszkowa, którzy chcą skorzystać z dofinansowania na wymianę kotłów. Zmienił się termin składania wniosków i z formalnościami trzeba się spieszyć.

Nabór wniosków miał zakończyć się dopiero w marcu. Okazuje się jednak, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skrócił ten termin o miesiąc. W związku z informacją Zarządu Wojewódzkiego FOŚiGW w Warszawie o podjęciu decyzji o zamknięciu w dniu 10 lutego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” wszyscy mieszkańcy zainteresowani dofinansowaniem do wymiany starych kotłów na kotły bardziej ekologiczne i wydajne, powinni złożyć deklarację przystąpienia do projektu do dnia 7 lutego (wtorek) – informuje pruszkowski urząd miasta.

Maksymalny kwota dofinansowania to 8 tys. zł. Pozostałe koszty poza zakupem pieca (m.in. przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji, demontażu starej instalacji, zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową) mieszkańcy muszą w większości ponieść samodzielnie.

Dokumenty należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska (parter, pok 20A) Urzędu Miasta w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 14/16. Druk deklaracji można pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej Urzędu Miasta oraz w formie papierowej z kancelarii Urzędu Miasta lub z Wydziału Ochrony Środowiska.

Formularz dostępny jest także tu.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.