Dodatkowe bicie piany

Region

W dniu wczorajszym odbyła się dodatkowa (kiedyś mówiło się nadzwyczajna) XXXV Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego. Zwołana została na wniosek dziewięciu radnych opozycji (radni klubu PiS oraz dwóch radnych Porozumienia Pruszkowskiego). Głównym tematem zaproponowanym przez wnioskodawców było podjęcie uchwały w/s przyjęcia rezygnacji członka zarządu powiatu Dariusza Kowalskiego z funkcji wicestarosty. Uchwały o tyle dyskusyjnej, że rezygnacja wicestarosty następuje w ciągu 30 dni od daty jej złożenia, nawet bez podjęcia przez radę takiej uchwały.

Termin w którym jego decyzja staje się prawomocna mija za kilka dni. Tak argumentował niezwoływanie sesji w nadzwyczajnym terminie Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Osiński. W odpowiedzi wnioskodawcy ponowili swój wniosek, rozszerzając go o dodatkowy punkt porządku – odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady. W rezultacie dodatkowe obrady zwołane zostały w przeddzień sesji zapowiedzianej już miesiąc wcześniej.

Kontrowersyjny był nie tylko termin zwołania sesji, ale i wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu dotyczącego odwołania przewodniczącego, złożony przez jego autorów. Większość radnych wniosek ten odrzuciła i w rezultacie znalazł się w porządku obrad sesji. W wyniku przeprowadzonych głosowań nie zostały przyjęte uchwały w sprawach: przyjęcia rezygnacji wicestarosty i powracająca po raz kolejny sprawa przekazania skargi Krystyny Szydłak do komisji rewizyjnej.

Nie podjęciem uchwały zakończyło się również głosowanie rady w sprawie odwołania jej przewodniczącego. Odnotowujemy fakt wyłącznie dla porządku, bo z racji składu liczebnego koalicji i opozycji wyniki głosowań były łatwe do przewidzenia.

Reasumując, zwołanie dodatkowej sesji poza prezentacją stanowisk poszczególnych klubów radnych i ich poglądów politycznych, dyskusji na temat wzorców etycznych, czy zasad sprawiedliwości społecznej i reguł demokracji, tak naprawdę nic nowego nie wniosło. Jedyny pozytywny element wczorajszych obrad to pomysł przyjścia z pomocą samorządom z terenów dotkniętych powodzią.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.