Długie oczekiwanie na wniosek

Region

Spośród nowych państw członkowskich Polska ma najdłuższe procedury oceny wniosków o dofinansowanie unijne. Selekcja trwa w naszym kraju średnio 102 dni kalendarzowe, podczas gdy na Łotwie zaledwie 60.

Państwa, w których średni czas oceny wniosków o dofinansowanie wybieranych w trybie konkursowym jest najkrótszy to: Łotwa, Estonia i Słowenia odpowiednio 60, 74 i 75 dni – wynika z danych resortu rozwoju regionalnego.

W pozostałych krajach proces selekcji projektów trwa średnio od 90 do 100 dni. Polska z wynikiem 102 dni znalazła się na końcu listy.

W ramach analizy czasu trwania oceny projektów w poszczególnych państwach członkowskich MRR porównało także odsetek wniosków o dofinansowanie, które pozytywnie przechodzą ocenę formalną. W tym zestawieniu na ostatnim miejscu znajduje się Malta, gdzie wymogi formalne spełnia 69% składanych aplikacji. Odsetek projektów, które zostają dopuszczone do weryfikacji merytorycznej jest nieco wyższy w Estonii (77%) i Polsce (79%).

Natomiast największy odsetek zweryfikowanych projektów uzyskuje pozytywną ocenę formalną na Łotwie oraz w Czechach odpowiednio 95 % oraz 98 %. Pozostałe państwa członkowskie wskazały, iż od 80% do 90 % projektów zostaje pozytywnie ocenionych na etapie weryfikacji formalnej.

Biorąc pod uwagę poszczególne programy operacyjne w naszym kraju, najszybciej oceniane są wnioski w ramach PO Kapitał Ludzki – od rozpoczęcia naboru do zatwierdzenia listy rankingowej upływa średnio 132 dni.

Dla porównania średnia długość konkursów zamkniętych w RPO wg stanu na 30 czerwca 2010 r. wynosi 179 dni (dane wg stanu na 31 grudnia 2010 r. – 181 dni). Najszybciej przeprowadzane są konkursy w ramach RPO dla woj. opolskiego – średnio 126 dni, RPO dla woj. lubuskiego – średnio 139 dni oraz RPO dla woj. łódzkiego, gdzie konkursy trwają średnio po 146 dni.

Z kolei najdłuższe, według informacji przekazanych przez instytucje, są konkursy w RPO dla województw mazowieckiego i śląskiego – odpowiednio 288 dni i 250 dni.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.