Debatowali o bezpieczeństwie

Brwinów

W miniony wtorek z mieszkańcami Brwinowa spotkali się przedstawiciele służb i władz gminy. Temat? Bezpieczeństwo oraz działalność policji i straży miejskiej.

Była to okazja, aby podyskutować o tym, co niepokoi, zgłosić problem. Arkadiusz Kosiński, burmistrz Brwinowa mówi: – Po prezentacji komendantów policji i straży miejskiej mieszkańcy zadawali pytania oraz zgłaszali swoje spostrzeżenia i wnioski zarówno do policji, straży miejskiej, jak i zarządców dróg wojewódzkich i powiatowych. Z policjantów najczęściej na pytania odpowiadali Dariusz Nawotnik – zastępca komendanta powiatowego policji w Pruszkowie, Piotr Ziembiński – komendant komisariatu policji w Brwinowie, a także Sławomir Ścibisz – zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Pruszkowie.  

Mieszkańcy dopytywali m.in. o czas reakcji i liczbę patroli policyjnych. Funkcjonariusze odpowiadali, że od zgłoszenia do przyjazdu załogi mija 12 minut poza miastem i niecałe 10 na terenie Brwinowa. Minimalny stan patroli w całym powiecie pruszkowskim to 6, ale w praktyce policja wystawia od 6 do 10 patroli w sześciu rejonach. Dodatkowe patrole drogowe organizuje WRD, a w sprawach kryminalnych interweniują policjanci z odpowiedniego wydziału.

Brwinowianie zgłosili prośby o częstsze kontrole prędkości, m.in. w rejonie skrzyżowania w Mosznie, w Domaniewie, na ul. Powstańców Warszawy, ul. Biskupickiej i ul. Wilsona w Brwinowie, na ul. Książenickiej w Owczarni, na ul. Słonecznej w Żółwinie. Jeden z mieszkańców zwrócił uwagę na przypadki nieustępowania pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na rondzie Feliksa Nowosielskiego przez pojazdy wjeżdżające rano z ul. Granicznej w Brwinowie. – Policjanci obiecali kontrole w tym rejonie – zaznacza burmistrz Kosiński.

Korzystając z obecności na spotkaniu przedstawicieli drogowców i władz powiatu, mieszkańcy wskazali też na potrzeby związane z utrzymaniem ulic, chodników, opowiedzieli o problematycznych punktach w swojej okolicy. Mowa była m.in. o wyznaczeniu dodatkowych przejść dla pieszych i utwardzeniu pobocza w Domaniewie, stojącej wodzie na ul. Natalińskiej w Otrębusach, przywróceniu skrzyżowania równorzędnego dróg powiatowych w Mosznie, problemie niebezpiecznego mostu na granicy Czubina i Milęcina, braku poboczy przy ul. Słonecznej i na ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie oraz ul. Żółwińskiej w Owczarni. Mieszkańcy zgłosili też kilka postulatów budowy sygnalizacji świetlnej na przycisk na przejściach dla pieszych, m.in. przy ul. Słonecznej w Żółwinie, przy ul. Wilsona i Powstańców Warszawy w Brwinowie.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.