Czysta sprawa

Region

Sejmowi eksperci opowiadają się za zmianami w przepisach o dofinansowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków. Propozycje w tej sprawie należy ocenić pozytywnie – podkreślają

Pół roku po likwidacji gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska posłowie PO postanowili przywrócić samorządom możliwość dofinansowania mieszkańcom, wspólnotom mieszkaniowym i przedsiębiorcom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, montażu kolektorów słonecznych i pomp ciepła, usuwania odpadów azbestowych oraz termomodernizacji budynków.

W lipcu dokumentem zajęły się na wspólnym posiedzeniu komisje samorządu terytorialnego i ochrony środowiska. W międzyczasie projekt nowelizacji Prawa ochrony środowiska zaopiniowało także Biuro Analiz Sejmowych.

W specjalnej ekspertyzie Mirosław Gwiazdowicz specjalista ds. systemu gospodarczego i Adam Karczmarek ekspert ds. legislacji podkreślili, że propozycja posłów jest „rozwiązaniem korzystnym z punktu widzenia realizacji celów polityki ekologicznej”.

Jak podkreślono, dotacje na inwestycje ekologiczne były do 1 stycznia 2010 ważnym narzędziem polityki samorządów. Z drugiej strony, możliwość otrzymania finansowego wsparcia ze środków publicznych była niejednokrotnie bodźcem inicjującym tego rodzaju przedsięwzięcia. W praktyce, zniesienie możliwości uzyskania dotacji spowodowało, że wiele przygotowywanych do realizacji projektów zostało wstrzymanych.

Zdaniem ekspertów, propozycja w której m.in. udzielenie dotacji będzie następowało na podstawie umowy zawieranej przez gminę lub powiat ze wskazanym w przepisach podmiotami, a procedurę ubiegania się o dotację będzie ustalał organ stanowiący nie budzi zastrzeżeń od strony formalnej. Projekt wymaga jednak dalszych prac polegających na doprecyzowaniu granicy pomiędzy stosowaniem nowych przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska, a ustawą o finansach publicznych.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.