Czy to początek końca reklamowego eldorado?

Milanówek

Trwa moment, w którym mieszkańcy, przedsiębiorcy i inne podmioty mogą wnosić uwagi i opinie do projektu uchwały w sprawie zasad i warunków umieszczania m.in. tablic i urządzeń reklamowych.

Projekt uchwały będzie dostępny do 15 grudnia tego roku w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka
w Referacie Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta przy ul. Spacerowej 4 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Milanówka pod adresem www.bip.milanowek.pl w zakładce „Zagospodarowanie Przestrzenne”.

Oprócz sytuowania reklam mieszkańcy mogą wnieść opinię co do umieszczania obiektów małej architektury, ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych i rodzajów materiałów budowlanych z jakich mają być wykonane.

Uwagi do projektu uchwały można zgłaszać do 29 grudnia. Jak to zrobić? W formie pisemnej lub ustnie w siedzibie Urzędu Miasta w Referacie Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta – ul. Spacerowa 4, a także za pomocą maila: planowanie.przestrzenne@milanowek.pl (uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz adres zamieszkania lub siedziby).

Więcej informacji tutaj.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.