Co grozi za złożenie PIT-a po terminie

Region

2 maja minął termin składania zeznań podatkowych. Złożenie go po terminie oraz duże opóźnienie z zapłatą zobowiązania wobec fiskusa jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny.

Ze względu na to, że 30 kwietnia wypadał w sobotę, ostateczny termin złożenia zeznań podatkowych został przesunięty na 2 maja. Do tego dnia należało również rozliczyć się z ewentualnej niedopłaty podatku. Podatek niezapłacony w terminie stał się zaległością, a od zaległości nalicza się odsetki, które są liczone od dnia po następującego po dniu upływu terminu płatności. Podatnik jest zobowiązany również samemu obliczać i wpłacać odsetki bez uprzedniego wezwania organu podatkowego. Stawka ta wynosi 13 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym. Wykroczeniem skarbowym jest uporczywe opóźnianie zapłaty podatku, za które grozi kara grzywny od 138,60 zł do 27 720 zł.

Również wykroczeniem skarbowym jest niezłożenie przez podatnika w terminie deklaracji podatkowej za które przewidziana jest kara grzywny. Większą odpowiedzialność ponoszą ci podatnicy, którzy uchylając się od opodatkowania nie składają deklaracji, przez co narażają podatek na uszczuplenie (dotyczy to podatników, którzy nie ujawnili swoich dochodów). Jeśli wartość tego uszczuplenia wyniesie ponad 6930 zł, podatnik podlega karze za przestępstwo skarbowe. Są to nie tylko wysokie kary pieniężne, ale kary ograniczenia i pozbawienia wolności.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.