Co z Pieczarkową i Poziomkową?

Stara Wieś

Ulice Pieczarkowa i Poziomkowa w Starej Wsi to drogi gminne. Pojawiły się głosy, że miałyby się stać powiatowym łącznikiem innych miejscowości z węzłem Młochów. Mieszkańcy mówią stanowcze „nie”.

W lutym odbyło się spotkanie sołtysów Żółwina, Tereni i Starej Wsi oraz mieszkańców, a także radnych Brwinowa i Nadarzyna. Głównym tematem był problem dokonania usprawnień w połączeniach drogowych między Żółwinem, Terenią oraz Starą Wsią. Modernizacja trasy S8 i budowa węzłów Siestrzeń oraz Młochów sprawiły, że konieczne stało się zapewnienie odpowiedniej komunikacji lokalnej. Priorytetem stała się więc nowa koncepcja komunikacyjna. Na jej podstawie ruch w kierunku Katowic miałby się odbywać za pośrednictwem ul. Granicznej i ul. Pigwowej do węzła Siestrzeń. Z kolei w stronę Warszawy ul. Słoneczną do okolic węzła Młochów. Dzięki temu odciążone miałyby zostać ulice Pieczarkowa i Poziomkowa.

Jednak sprawy zaczęły się komplikować. Powiat Pruszkowski wystosował pismo do gminy Nadarzyn, w którym prosił o „przedstawienie propozycji ewentualnych zmian w zakresie własności dróg”. Celem takiego działania jest poprawa układu drogowego w powiecie. Mieszkańcy Starej Wsi są pełni niepokoju o los ul. Pieczarkowej i ul. Poziomkowej. Obawiają się, że do ich miejscowości trafi cały ruch tranzytowy. Mieszkańcy zmobilizowali się i wysyłali na adres gminy petycje. – My niżej podpisani, mieszkańcy Starej Wsi, stanowczo sprzeciwiamy się przekształceniu ulic Pieczarkowej i Poziomkowej, z ulic gminnych, w powiatowy łącznik drogowy służący skomunikowaniu innych miejscowości położonych na północny zachód od Starej Wsi, z węzłem Młochów. Ulice Pieczarkowa i Poziomkowa są ulicami, które powinny zachować charakter osiedlowych uliczek i powinny służyć wyłącznie ruchowi lokalnemu – brzmi treść pisma.

Gmina ustosunkowała się do stanowiska mieszkańców. – W obecnie opracowanym przez gminę projekcie przebudowy ul. Pieczarkowej przewiduje się dostosowanie ulicy do parametrów drogi osiedlowej służącej ruchowi lokalnemu, a nie tranzytowemu – brzmi odpowiedź nadarzyńskiego urzędu.

Warto podkreślić, że Pieczarkowa leży na terenie gmin Nadarzyn i Brwinów. Co to znaczy? – Naturalną konsekwencją będzie przekształcenie tej ulicy na drogę powiatową, pełniącą funkcję drogi lokalnej dla dwóch gmin należących do jednego powiatu. W skierowanym piśmie do starostwa nie wyrażaliśmy zgody na zmianę funkcji drogi z lokalnej na zbiorczą – informuje w piśmie skierowanym do mieszkańców Urząd Gminy Nadarzyn.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.