Co dalej z pociągiem do Czech?

Region

W połowie września informowaliśmy o czeskim przewoźniku – LEO Express, który chce wejść na polski rynek. Pociągi miałyby kursować na odcinku Warszawa – Praga (Czechy) i zatrzymywać się m.in. w Pruszkowie i Grodzisku Mazowieckim. Czy pomysł upadł?

Przypomnijmy. 9 września do Urzędu Transportu Kolejowego dotarło powiadomienie w sprawie planów LEO Express (pisaliśmy o tym TU). Przewoźnik otrzymał certyfikat bezpieczeńska „A”. Jednak, by móc rozpocząć działalność w naszym kraju potrzebny jest też certyfikat „B”. Postępowanie administracyjne w celu jego uzyskania rozpoczęło się we wrześniu. Co dzieje się w tej sprawie? – Postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o przyznaniu spółce LEO Express prawa dostępu do infrastruktury kolejowej na terenie Polski oraz wniosku tego przedsiębiorstwa o wydanie certyfikatu bezpieczeństwa część „B” nie zostały jeszcze zakończone – wyjaśnia Sławomir Sadowski z wydziału prasowego UTK.

Jak udało się nam ustalić wyjaśniane są kwestie związane z kwalifikacjami pracowników, którzy mieliby wykonywać zadania o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego w odpowiednich warunkach: normalnych, awaryjnych i kryzysowych. – Weryfikowana jest m.in. znajomość języka obcego przez maszynistów, którzy prowadzą pociągi w ruchu transgranicznym, z uwzględnieniem terminologii stosowanej przy prowadzeniu ruchu kolejowego na sieci kolejowej innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – zaznacza Sadowski. – Jednocześnie informuję, że 11 oraz 13 października 2016 r. do Prezesa UTK wpłynęły, na podstawie art. 4 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 869/2014 z 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych kolejowych przewozów pasażerskich, wnioski od dwóch podmiotów uprawnionych o badanie celu głównego, jak i równowagi ekonomicznej. Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem urząd ma 3 tygodnie od dnia otrzymania wniosków na ich analizę i ewentualne wezwanie ww. podmiotów do uzupełnienia informacji w nich zawartych – dodaje.

Na początku listopada prezes UTK po analizie tych wniosków wystąpił o uzupełnienie dodatkowych informacji. Przewoźnik ma miesiąc na ich dostarczenie. W wyjątkowych okolicznościach termin ten może zostać przedłużony, o ile podmiot wystąpi z odpowiednim wnioskiem. Natomiast jeśli UTK uzna, że informacje nadal są niewystarczające, w ciągu trzech tygodni prezes może ponownie zażądać przekazania dodatkowych informacji. Podobnie jak wcześniej przewoźnik ma miesiąc czasu na odpowiedź, a termin może zostać przedłużony o dwa tygodnie. To jeszcze nie koniec… Po otrzymaniu odpowiednich dokumentów i kompletnych informacji UTK ma sześć tygodni na wydanie decyzji – wyrażenie zgody lub jej odmowa na dostęp do infrastruktury kolejowej w Polsce.

Ale jeśli już LEO Express uzyska certyfikat bezpieczeństwa „B” to: – Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorstwo ma obowiązek podjąć działalność w okresie 12 miesięcy od uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa – mówi nam Sadowski z UTK. – Jednocześnie wyjaśniam, że planowanie tras w transporcie kolejowym następować musi z dużym wyprzedzeniem. Rozkład jazdy pociągów zmienia się 11 grudnia 2016 r. Wnioski o przydzielenie tras w rocznym rozkładzie jazdy składa się na przełomie marca i kwietnia. Dla wniosków na rozkład jazdy pociągów 2016/2017 termin ten upłynął 11 kwietnia 2016 r. – podkreśla.

Niemniej jednak licencjonowany przewoźnik kolejowy może także złożyć wniosek o przydzielenie tras na indywidualny rozkład jazdy na 40 dni przed odjazdem pociągu. Wówczas pojazdy tego przewoźnika będą mogły jechać „pomiędzy” pociągami, które już otrzymały od zarządcy infrastruktury rozkład jazdy. Nie zawsze jest jednak możliwe uruchomienie pociągu zgodnie z wnioskiem przewoźnika, z uwagi na zajęcie poszczególnych odcinków linii kolejowych przez inne podmioty.

– Istnieje również możliwość złożenia wniosków o przydzielenie trasy pociągu w ramach aktualizacji rocznego rozkładu jazdy obowiązującej od 11 czerwca 2017 r. Wnioski te, zgodnie z § 16 ust. 6 Regulaminu 2016/2017 należy złożyć w terminie 16 – 23 stycznia 2017 r. – ucina Sadowski.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.