Chip zamiast rysopisu

Region

Bez rysopisu, adresu zameldowania, ale za to z tzw. chipem ułatwiającym kontakt z urzędami – tak ma wyglądać nowy dowód osobisty. Dokumenty będą wydawane od 1 lipca.

Według wzoru zaproponowanego niedawno przez MSWiA, nowy dokument nie będzie zawierał rysopisu, adresu zameldowania oraz wzoru graficznego podpisu posiadacza dokumentu. Zmiana zakresu danych uprości procedurę wydawania dowodu osobistego, dzięki czemu proces ten będzie bardziej przyjazny dla obywatela.

Do dowodu zostanie natomiast wprowadzona informacja o obywatelstwie polskim. Ułatwi to posługiwanie się dowodem osobistym jako dokumentem poza granicami kraju.

Nowy dokument będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo polskie na terenie Polski oraz m.in. państw strefy Schengen. Prawo posiadania dowodu osobistego będzie miał każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej od chwili urodzenia, natomiast osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium RP będą miały obowiązek posiadania tego dokumentu.

Dzieci do 5 roku życia otrzymają dowód osobisty z terminem ważności 5 lat, a pozostałe osoby na 10 lat.

Jak wyjaśnia MSWiA, oprócz części graficznej w dowodzie zostanie zamieszczona warstwa elektroniczna, która znacznie zwiększy poziom ochrony tego dokumentu przed fałszerstwami i poszerzy jego funkcjonalność.

Wszystkie informacje w warstwie graficznej dowodu osobistego (umieszczone na awersie i rewersie karty) zostaną zapisane również na elektronicznym nośniku danych w dokumencie. Dodatkowo znajdą się tam dane służące do składania podpisu osobistego – podpisu elektronicznego, który w elektronicznych kontaktach z urzędami będzie równoważny ze złożeniem własnoręcznego podpisu.

Wprowadzenie warstwy elektronicznej dowodu osobistego pozwoli również na elektroniczne potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. w urzędzie, banku).

O dokument tożsamości będzie można starać się w dowolnej gminie, a nie jak dotąd tylko w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zameldowania. Dowód osobisty ma być wydawany wyłącznie na terenie kraju. Wniosek złożymy również przez Internet.

Jak przyznaje resort, ponieważ dowód osobisty jest podstawowym dokumentem potwierdzającym tożsamość, trzeba jednak będzie przynajmniej raz pojawić się w urzędzie. Nie będzie to jednak dotyczyć dzieci do lat 5.

Nie zmienią się zasady dotyczące utraty ważności dowodu osobistego, która nastąpi po upływie terminu ważności dokumentu, a także w wyniku utraty albo uszkodzenia. Nie trzeba będzie wymieniać dokumentu w związku ze zmianą miejsce zameldowania.

Nowe dowody z mikroprocesorem wydawane będą od 1 lipca 2011 roku. W pierwszej kolejności otrzymają je osoby, którym wydano dokument tożsamości w 2001 roku. W następnych latach wymianie podlegać będą dowody z dobiegającym końca 10-letnim terminem ważności.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.