Chcą zagospodarować teren wokół Utraty

Pruszków

Władze Pruszkowa chcą kontynuować projekt dotyczący nasadzeń zieleni na terenie miasta. Radni wyrazili zgodę na podpisanie porozumień z zarządem województwa mazowieckiego i powiatem pruszkowskim.

Każdy, nawet najmniejszy skrawek zieleni w mieście jest ważny. Na terenie Pruszkowa realizowany jest projekt związany m.in. z uporządkowaniem pasów zieleni wzdłuż najważniejszych dróg. Dzięki temu wykonano nowe nasadzenia wzdłuż al. Wojska Polskiego czy ul. Plantowej. 

Władze Pruszkowa chcą kontynuować ten projekt. W tym celu na ostatniej sesji rady miasta zwrócili się do radnych o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia nie tylko z powiatem pruszkowskim, ale i zarządem województwa mazowieckiego. – Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia ma na celu realizację projektu polegającego na rewitalizacji terenów położonych wzdłuż rzeki Utraty w Pruszkowie, będących własnością województwa mazowieckiego, a jednocześnie zawarcia porozumienia, w ramach którego na terenie miasta Pruszkowa na terenach będących we władaniu samorządu województwa mazowieckiego dokonanie nasadzeń drzew liściastych, krzewów, wykonanie rabat  i ścieżki pieszo-rowerowej, która jest projektowana wzdłuż koryta rzeki Utraty – mówił na sesji Michał Landowski, wiceprezydent Pruszkowa. – Zaprojektowana i uporządkowana zieleń będzie miała szczególne znaczenie nie tylko przestrzenne, ale również będzie sprzyjać poprawie klimatu miasta i stworzy bariery chroniące przed zapyleniem i hałasem – dodał. 

Radni wyrazili również zgodę na zawarcie podobnego porozumienia z władzami powiatu pruszkowskiego. Wiele wskazuje na to, że miastu uda się pozyskać zewnętrzne środki na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem zieleni w Pruszkowie. 

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.