Chcą uporządkować Krakowską

Raszyn

Aleja Krakowska znalazła się pod lupą urzędników i mieszkańców gminy Raszyn. Ich wspólny wysiłek ma doprowadzić do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji. Konsultacje społeczne wykazały, że należy zadbać o estetykę Krakowskiej poprzez usunięcie reklam i nasadzenie zieleni.

Zgodnie z uchwałą rady gminy obszar rewitalizacji wyznaczono na wydzielonym terenie sołectw Raszyn I, Raszyn II, Falenty i Nowe Grocholice. W toku dalszych prac ma powstać projekt gminnego programu rewitalizacji, a jego ostatecznej wersji należy spodziewać się pod koniec lutego 2017 roku.

Raszyński urząd w sierpniu rozpoczął konsultacje w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Dzięki temu zainteresowane strony, w tym mieszkańcy, miały szansę poznać zagadnienie. Każdy miał prawo przedstawić swoją wizję i ewentualnego zastrzeżenia. Złożono aż 125 wniosków, które dotyczyły 247 zagadnień. – Nie zgłoszono żadnej uwagi formalnej dotyczącej projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji gminy Raszyn. Najczęściej uwagi dotyczyły rozszerzenia obszaru rewitalizacji oraz modernizacji Al. Krakowskiej stanowiącej centrum gminy Raszyn. Zwracano uwagę na rozwiązanie istniejących problemów społecznych oraz realizację działań zmierzających do zwiększenia jakości życia mieszkańców – podaje Michał Kucharski, zastępca wójta gminy Raszyn.

Konsultacje pokazały, że mieszkańcy interesują się kwestią rewitalizacji obszaru Al. Krakowskiej. Pojawiały się propozycje zmian na terenie całej gminy, jednak te przepadły. Dlaczego? Nie wpisywały się w tematykę rewitalizacji. – W formularzach pojawiało się bardzo dużo propozycji konkretnych działań rewitalizacyjnych, które stanowią potencjał w kolejnym etapie konsultacji społecznych – zaznacza zastępca wójta gminy Raszyn.

Jakie wnioski płyną z dotychczasowych dyskusji? – Mieszkańcy podkreślali duże znaczenie Al. Krakowskiej dla całej gminy, jako obszaru, które powinno być miejscem reprezentacyjnym, przyjaznym dla mieszkańców i odwiedzających, w którym panuje ład i porządek. Aby Al. Krakowska stała się takim miejscem, zdaniem mieszkańców należy zadbać o uporządkowanie i estetyzację przestrzeni publicznej m.in. usunięcie reklam oraz nasadzenia zieleni oraz rozwój infrastruktury parkingowej oraz wsparcie przedsiębiorców – przedstawia Kucharski.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.