Chcą być eko. Walka o kasę

Region

Kilkadziesiąt milionów dofinansowania i wkład własny na poziomie 20 proc. Jest o co walczyć! Powiat pruszkowski i gminy z naszego regionu, choć nie wszystkie, zamierzają pozyskać unijne dofinansowanie, w ramach którego m.in. Pruszków i Grodzisk Mazowiecki planują zakup elektrycznych autobusów.

Walka toczy się o duże kwoty, gdyby udało się je pozyskać można byłoby je przeznaczyć na rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej. Chodzi o to, by zoptymalizować wykorzystanie środków transportu publicznego oraz zwiększyć ekologię – zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza. Dodatkowo wliczają się w to budowy i przebudowy dróg lokalnych, powiatowych i gminnych. To tyle tytułem wstępu.

Z pewnością mieszkańców bardziej interesuje to, co można zrealizować w ramach tego programu. A pomysły są ciekawe. Zacznijmy od Pruszkowa, który wraz z Grodziskiem i Żyrardowem zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie. – W ramach konkursu chcemy sfinansować osiem stacji wypożyczalni rowerowych, które oczywiście „zazębiają się” z tymi, które obecnie funkcjonują pilotażowo. Ale oprócz tego chcemy doprojektować ścieżki rowerowe, bo ideą projektu jest budowanie wypożyczalni przy istniejących drogach rowerowych lub zaplanowanych do realizacji np. tych w ramach Zintegrowanych Funduszy Terytorialnych. Lokalizacje wypożyczalni to: Park Mazowsze, ul. Ewy przy WKD, ul. Prusa przy Urzędzie Stanu Cywilnego, na ul. Sienkiewicza przy PKP, jedna na Gąsinie róg ul. Promyka i Robotniczej, także na ul. Antka i przy szkole na ul. Plantowej – mówi nam Marta Piotrowska, inspektor ds. funduszy unijnych pruszkowskiego magistratu. 

Jednak najciekawsze jest to, że planuje się zakup elektrycznych autobusów. – Jeśli uda się pozyskać dofinansowanie zamierzamy też kupić dwa autobusy elektryczne i dwie stacje ładowania, jedną szybkiego ładowania i drugą wolnego. Ta pierwsza planowana jest przy pętli na os. Staszica, druga przy siedzibie TBS. Pojazdy obsługiwałyby linie 4 i 5, każdy z nich osiąga zasięg na jednym ładowaniu ok. 200 km – podkreśla Piotrowska. 

Takie autobusy miałyby pojawić się też w Grodzisku, ale są również inne plany z zakresu przebudowy newralgicznych skrzyżowań. Spytaliśmy burmistrza czy to nie jest przypadkiem melodia przyszłości? – Nie. Myślę, że w przyszłym roku jesteśmy w stanie podchodzić do tematu. Jak tylko otrzymamy środki unijne to kupujemy autobusy elektryczne. Jeśli już będziemy mieć stacje ładowania, to z czasem zrobimy np. elektryczne śmieciarki, dodatkowo strażnicy mogliby poruszać elektrycznymi samochodami. Chcemy też przy okazji rozwiązać na terenie gminy trudne przejazdy na skrzyżowaniach. Mowa o wybudowaniu ronda na krzyżówce ul. Teligi z 3 Maja, przebudowaniu skrzyżowania ul. Okulickiego z 3 Maja tak, by powstał prawoskręt w kierunku wiaduktu jadąc od Milanówka oraz zjeżdżając z wiaduktu od strony Błonia chcemy zrobić dodatkowy pras do skrętu w prawo, w kierunku 3 Maja i centrum. Na ul. Nadarzyńskiej lewoskręt gdy jedziemy od strony Książenic, kolejno na ul. Żyrardowskiej mamy podwójne światła, to jest prowizorka, ale mamy już projekt rozwiązania tego skrzyżowania. Ostatnie skrzyżowanie to ul. Traugutta i Matejki, jest tam niebezpieczny skręt w lewo w stronę Łąk – mówi Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Gminy: Brwinów, Nadarzyn, Michałowice, Piastów wraz ze Starostwem Pruszkowskim w Pruszkowie zawiązały własne porozumienie. Ich wniosek został już złożony 2 października. Liderem porozumienia jest powiat. – Choć jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, aby o tym mówić to faktycznie z inicjatywy powiatu pruszkowskiego powstał wniosek o uzyskanie dofinansowania, którego środki posłużyłyby do poprawy jakości komunikacji i mobilności na terenie Powiatu Pruszkowskiego. – wyjaśnia starosta Maksym Gołoś. – W ramach złożonego wniosku i w przypadku otrzymania środków powiat pruszkowski planuje zrealizować zadanie polegające na budowie ciągu pieszo-rowerowego w Regułach oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3114 W ul. Regulskiej na odcinku od ul. Bodycha do torów WKD w Regułach – dodaje.

Ciekawe rozwiązania mogłyby być wprowadzone w gminie Michałowice. – Przewidujemy do realizacji budowę aktywnych znaków drogowych o zmiennej treści. Za pośrednictwem takich znaków można zakomunikować informacje o warunkach drogowych, o objazdach, będą też informowały kierowców gdy przekroczą dozwoloną prędkość. Chcielibyśmy też stworzyć innowacyjny system, dzięki któremu gmina, policja i inne służby mogłyby pozyskać informacje o pojazdach ciężarowych, które rozjeżdżają naszą gminę, czyli nie stosują się do ograniczeń tonażowych – mówi Daniel Kowalski, główny specjalista do spraw funduszy zewnętrznych z urzędu gminy Michałowice. 

I to nie koniec. Dofinansowanie umożliwiłoby rozwój gminnych wypożyczalni rowerowych. – Powstałyby trzy nowe stacje i rodzaje rowerów – typu cargo, tandem i dziecięce. Lokalizacja stacji to Michałowice, rozbudowa istniejącej przy urzędzie gminy i trzecia przy ul. Ireny, ta w niedalekiej przyszłości mogłaby być kompatybilna z pruszkowskim rowerem – zaznacza Kowalski. 

Z kolei Brwinów zamierza przebudować skrzyżowania. – W planach jest przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Piłsudskiego w Kaniach oraz przebudowa skrzyżowania ul. Obwodnica, czyli DW 719 z ul. Kempińską w Brwinowie – wyjaśnia Arkadiusz Kosiński, burmistrz Brwinowa. 

W ramach dofinansowania Piastów także postawił na elektryczne autobusy. – Tabor autobusów elektrycznych planowany jako element poddziałania 4.3.1, tj. budowy centrum przesiadkowego w Piastowie będzie wykorzystywany przez miasto do zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych mieszkańców, w szczególności zaś do obsługi linii wewnętrznych, P1 i planowanej P2. Chcemy w ten sposób zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego i przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w mieście – podkreśla Agnieszka Tomaszewska-Kula, inspektor ds. funduszy zewnętrznych piastowskiego urzędu. 

Z pytaniem o plany inwestycyjne w ramach projektu unijnego zwróciliśmy się do gminy Nadarzyn. – Planujemy budowę 13,45 km ścieżek przy drogach powiatowych na terenie gminy Nadarzyn, modernizację oświetlenia części dróg gminnych oraz dróg w zakresie urządzenia 60 zatok autobusowych i chcemy wyposażyć przystanki autobusowe i wybudować obiekt serwisowy autobusów. Zakupimy pięć autobusów komunikacji gminnej, w tym część o napędzie elektrycznym – poinformowała nas Katarzyna Dombska, kierownik referatu ds. funduszy zewnętrznych Urzędu Gminy Nadarzyn.

Gminy Raszyn i Milanówek nie wzięły udziału w programie.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.