Burza wokół sieci szkół w Raszynie

Raszyn

Radni Raszyna po raz drugi muszą pochylić się nad uchwałą w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Dlaczego?

Wydawało się, że gmina Raszyn dopięła na ostatni guzik sprawę przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową. Podczas lutowej sesji radni podjęli stosowną uchwałę w tej sprawie. Pisaliśmy o tym tu

Dokumenty trafiły do kuratorium oświaty, które wysłało do gminy jasny sygnał: coś tu nie gra. W czym problem? Okazało się, że w uchwale uwzględniono również likwidację oddziałów przedszkolnych w Ładach i Sękocinie. Sprawa bulwersuje mieszkańców. – W uchwale podjętej przez radę gminy w dniu 16 lutego br. znalazł się zapis o przekształceniu gimnazjum w odrębną placówkę oraz likwidacji oddziałów przedszkolnych w Ładach i Sękocinie. Kuratorium oświaty zwróciło uwagę, że specuchwała rady gminy dotycząca reformy oświaty nie może obejmować likwidacji oddziałów przedszkolnych i w tym zakresie jest niezgodna z prawem. Uchwała została wycofana i radni muszą po raz kolejny zająć się sprawą. Problem w tym, że wójt forsuje odmienne stanowisko. Gimnazjum miałoby zostać włączone do szkoły podstawowej w Raszynie. Taka decyzja byłaby krzywdząca dla dzieci, które musiałby uczyć się w molochu – mówi nam Aneta Wrotna ze Stowarzyszenia Edukacja dla Gminy Raszyn.

W związku z całą sprawą radni ponownie muszą przyjąć uchwałę. Czy przejdzie w takim kształcie? Wątpliwości nie brakuje. Poprzednia została przyjęta niewielką różnicą (10:9). – Apelujemy do sumień radnych oraz władz gminy o podjęcie racjonalnych kroków. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie poprawki do już podjętej uchwały (czyli podjęcie uchwały zmieniającej w zakresie uwag, co do likwidacji oddziałów przedszkolnych, a nie forsowanie zupełnie odmiennego rozwiązania tj. włączenia gimnazjum do istniejącej szkoły podstawek). Wszystko dla dobra dzieci – wyjaśnia Wrotna.

Głos w sprawie dalszego losu gimnazjum zabrał jeden z radnych. – Uważam, że Raszyński Samorząd, Mieszkańcy, Rodzice, Środowisko Nauczycieli mają prawo poznać wszystkie możliwości i zapoznać się z dwoma różnymi projektami uchwał w sprawie wprowadzenia reformy oświaty w Gminie Raszyn. Takie właśnie stanowisko starałem się przedstawić i uzasadnić na ostatniej sesji Rady Gminy Raszyn, argumentując, iż jedna szkoła podstawowa w dwóch budynkach może być lepszym i rozsądniejszym rozwiązaniem. Nadmienię także, że w trakcie dyskusji merytorycznej na sesji, okazało się, że jest wielu Radnych, którzy właśnie takie rozwiązanie uważają za bardziej korzystne. Jednym z argumentów za powstaniem jednej szkoły podstawowej był fakt, iż zależy nam na społecznej spójności i integracji młodego pokolenia, a w przypadku dwóch szkół i nowych okręgów Aleja Krakowska zamiast łączyć ponownie stanie się linią podziału – czytamy w oświadczeniu Andrzeja Góreckiego (pisownia oryginalna).

Uchwałą jeszcze dziś, w poniedziałek 27 lutego zajmą się raszyńscy radni.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.