Burmistrzowie Piastowa, Milanówka i Podkowy z absolutorium

Region

Radni Piastowa, Podkowy Leśnej i Milanówka pozytywnie ocenili pracę swoich burmistrzów. Grzegorz Szuplewski, Artur Tusiński i Wiesława Kwiatkowska w minionym tygodniu otrzymali absolutoria.

Absolutorium można porównać do szkolnego świadectwa. Raz w roku jest ono udzielane (lub nie) organowi wykonawczemu w jednostkach samorządu terytorialnego. W przypadku gmin to wójtowie, burmistrzowie i prezydenci, w powiecie – zarząd. Radni oceniają, czy osoby na tych stanowiskach należycie wywiązały się z obowiązku realizacji budżetu na dany rok.

Decyzję w tej sprawie w ostatnich dniach podjęto w Piastowie i Milanówku. Za udzieleniem absolutorium Grzgorzowi Szuplewskiemu zagłosowało 19 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu, nikt nie był przeciwny. – Po pozytywnej ocenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok i uzyskaniu absolutorium Burmistrz Grzegorz Szuplewski podziękował radnym za poparcie i współdziałanie dla Piastowa. Słowa podziękowania skierował również do wszystkich swoich współpracowników. Przedstawił, że rok 2016 rok był dobrym rokiem dla naszego miasta – informuje urząd gminy w Piastowie.

Podobną ocenę swojej burmistrz wystawili radni miasta-ogrodu. „Za” głosowało 10 osób, 1 wstrzymała się od głosu, trzy głosowały przeciw.

Absolutorium otrzymał też Artur Tusińki, włodarz Podkowy Leśnej. – Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za 2016 rok. Uchwała w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium została podjęta w obecności   trzynastu radnych – informuje urząd miasta w Podkowie.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.