Budżet na 2018 r. uchwalony

Pruszków

Pruszków ma już uchwalony budżet na 2018 r. choć radni nie byli jednomyślni w kwestii jego uchwalenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw głosowało sześciu radnych a jedna osoba się wstrzymała.

Przyszłoroczny budżet miasta w liczbach prezentuje się następująco: szacowane dochody wyniosą prawie 274 mln zł, a wydatki zaplanowano na kwotę 339 mln zł. A deficyt w miejskiej kasie wyniesie 65 mln zł. Na inwestycje w przyszłym roku miasto wyda przeszło 100 mln zł. Szczegółowo temat planowanych do realizacji zadań opisaliśmy tutaj

Uchwalenie budżetu poprzedziła dyskusja radnych. – Podejmujemy decyzję rzutującą na kilka kadencji naprzód. Realnie rzutującą. Różnimy się w ocenie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej czemu daliśmy wyraz na komisjach. Poznaliśmy argumenty za i nie przekonują nas one – powiedział na sesji radny Przemysław Sieciński. 

Radny zaprezentował szereg argumentów, na podstawie których klub Prawa i Sprawiedliwości nie poparł uchwały budżetowej. Wśród nich znalazły się m.in. malejąca nadwyżka operacyjna w budżecie miasta, nieznane koszty prowadzenia CDK oraz przyszłoroczny deficyt planowany na 65 mln zł. – Apelujemy do koleżanek i kolegów radnych. W szczególności z Platformy Obywatelskiej oraz wszystkich radnych myślących niezależnie aby głosowali przeciwko budżetowi obietnic, kosztem realnego długu. – dodał radny Sieciński.

– Chcecie sami siebie wytłumaczyć, że nie będziecie głosować za tym budżetem. Najlepszym budżetem w historii Pruszkowa – zwrócił się do radnego Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa.

Radny Moczuło poprosił natomiast o wyjaśnienie konsekwencji jakie wynikałyby z nieuchwalenia budżetu. – Konsekwencje są uciążliwe przede wszystkim dla realizacji zadań inwestycyjnych i realizacji zadań, które są prowadzone przez stowarzyszenia i kluby sportowe, które realizują zadania własne miasta. Nieuchwalenie budżetu wiąże się z tym, że od 1 stycznia budżet miasta byłby realizowany na podstawie prowizorium – mówiła Lidia Mucha, skarbnik Miasta. 

Ostatecznie rada zatwierdziła budżet na 2018 r. – Dziękuje radzie za uchwalenie tego budżetu. To budżet bardzo trudny i zdaję sobie z tego sprawę. Przygotowane nakładem wielu osób. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy pracowali nad projektem tego budżetu – podziękował Jan Starzyński, prezydent Pruszkowa. – Liczę na to, że razem ten budżet wykonamy w sposób wzorcowy.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.