Budynek przy ul. Warszawskiej na MCK

Milanówek

Gmina Milanówek ogłosiła przetarg na adaptację budynku przy ul. Warszawskiej 18a na Miejskie Centrum Kultury. O tym co dokładnie się zmieni przeczytacie poniżej.

Według dokumentów przetargowych adaptacja ma polegać na przebudowie i rozbudowie dawnego budynku przedszkola na cele edukacyjno-kulturalne. Inwestycja będzie przeprowadzona w dwóch etapach. Ten nadchodzący będzie pierwszym.

 

Pierwszy etap ograniczy się do zmiany sposobu użytkowania budynku, niewielkiej przebudowy wraz z zagospodarowaniem terenu. Piwnica pozostanie częścią techniczną z kotłownią i magazynami. Parter planowany jest jako ogólnodostępny, bez stałych miejsc pracy. Na poziomie nazwanym przez urząd „0.00” znajdą się sale warsztatowe, konferencyjne (dla maksymalnie 40 osób), toalety ogólnodostępne, w tym dla niepełnosprawnych oraz zaplecze kuchenne.

 

Piętro przeznaczone będzie w części dla pracowników: z pokojami, zapleczem socjalnym i toaletą, w pozostałej części – na sale edukacyjno-warsztatowe. Z uwagi na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej planuje się dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów, czyli: poszerzenie spoczników (podestów) klatki schodowej, oddzielenie dróg ewakuacyjnych, wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

 

W północno-wschodnim narożniku działki projektowane są miejsca parkingowe na dziewięć samochodów. Natomiast w północnej części powstanie jest mały plac zabaw oraz miejsce rekreacji dla dorosłych. Planowane jest również nowe oświetlenie terenu. Inwestycja koliduje z istniejącym budynkiem gospodarczym oraz siecią kanalizacyjną w obrębie działki. Wobec tego planowana

jest rozbiórka budynku gospodarczego oraz przełożenie sieci i przesunięcie dwóch studni

kanalizacyjnych. Główny wjazd z ulicy obsługiwać będzie brama od strony wschodniej. Wejście z furtką zlokalizowane jest na wprost głównego wejścia do budynku. Ścieżki piesze zostaną wykonane z kostki betonowej bezfazowej.

 

Pojawi się również drewniany taras drewniany i ogrodzenie działki z paneli z siatki przemysłowej ocynkowanej.

 

Termin wykonania zamówienia to maksymalnie 10 listopada tego roku.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.