Brwinów: zapisy do przedszkoli

Region

Już 1 marca ruszają zapisy do brwinowskich przedszkoli samorządowych na rok 2011/2012. Listy przyjętych do przedszkoli dzieci będą dostępne już 8 kwietnia.

Od 1 do 31 marca na terenie Gminy Brwinów będą trwały zapisy dzieci do przedszkoli samorządowych. Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym mogą otrzymać specjalne karty zgłoszeniowe w placówkach przedszkolnych i Zespołach Szkół. Następnie kartę należy złożyć w wybranym przez siebie przedszkolu. Listy dzieci przyjętych do przedszkola zostaną ogłoszone 8 kwietnia. Liczbę miejsc w przedszkolu określa statut dane placówki. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych odbywa się zgodnie z rejonem miejsca zamieszkania.

Poniżej zamieszczamy kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych:
– dziecko musi być zameldowane na terenie Gminy Brwinów,
– dziecko rodzica samotnie wychowującego (pracującego),
– dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów (orzeczenie o niepełnosprawności musi być dostarczone wraz z ankietą zgłoszenia dziecka oraz opinią specjalisty o konieczności / możliwości uczęszczania dziecka do przedszkola),
– dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej,
– dziecko pracujących obojga rodziców lub pracujących obojga opiekunów prawnych, przy czym wymagane jest zaświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej,
– dziecko uczęszczające do placówki w roku poprzedzającym aktualny nabór.

Harmonogram naboru do przedszkoli:
1.    Od 1 marca do 31 marca – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeniowych do przedszkoli,
2.    Od 1 kwietnia do 7 kwietnia – rekrutacja dzieci, powołanie przez Dyrektora Komisji Rekrutacyjnej,
3.    8  kwietnia – wywieszenie list dzieci przyjętych do przedszkola,
4.    Do 15 kwietnia – rozpatrzenie odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej składanych do Dyrektora przedszkola,
5.    18 kwietnia – przekazanie rodzicom decyzji dotyczących odwołań.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.