Brwinów uchwalił budżet

Region

Na IV sesji Rady Miejskiej w Brwinowie radni przyjęli budżet na 2011 rok. Najwięcej środków zostało przeznaczonych na realizację programu „Czyste życie”.

Projekt budżetu przygotowany pod koniec ubiegłego roku został zmieniony. Na wniosek Arkadiusza Kosińskiego, burmistrza Brwinowa, zwiększono wydatki na inwestycje poza programem „Czyste życie”, przyjęto również propozycje zgłaszane przez radnych w formie autopoprawek. Po kilkugodzinnej dyskusji Rada Miejska jednomyślnie zagłosowała za przyjęciem budżetu.

Dochody gminy przewidziane na rok 2011 wyniosą ponad 120 mln złotych, a planowane wydatki to ponad 122,1 mln złotych, z czego aż 55 proc. zostanie wydanych na inwestycje.

Główny cel – Czyste życie

Na realizacje programu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów” gmina chce przeznaczyć ponad 56 mln zł, co stanowi główną część wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na ten rok. Ta inwestycja będzie stanowiła priorytet do 2013 r. W trakcie najbliższych lat w ramach tego programu zostanie wybudowanych m.in. 120 km sieci kanalizacji sanitarnych oraz 30 km sieci wodociągowej.

Na pozostałe inwestycje gmina chce przeznaczyć prawie 11 mln złotych. Zaplanowano m.in. dokończenie boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie czy budowę boiska „Orlik” w Żółwinie. Cześć pieniędzy zostanie również przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedszkoli po północnej stronie Brwinowa, w Żółwinie i Otrębusach. Inwestycje oświatowe pochłoną 5 mln zł a drogowe prawie 2 mln.

Spore oszczędności

Wydatki inwestycyjne na poziomie 55 proc. wszystkich planowanych wydatków powodują, że pozostałe środki muszą być oszczędnie rozdysponowane. Na oświatę zaplanowano w tegorocznym budżecie ponad 26 mln, na administrację 7,3 mln, na pomoc społeczną 6 mln, na transport i łączność (w tym remonty dróg) 5 mln, a na wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej i środowiska 6,7 mln zł.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.