Brwinów i Michałowice z uchwałami „nie” dla połączenia z Warszawą

Region

Kolejne gminy naszego regionu podejmują oficjalne uchwały sprzeciwiające się włączeniu do stolicy. Po Milanówku, Pruszkowie i Podkowie Leśnej tego typu stanowisko przyjęli radni Michałowic i Brwinowa.

Chodzi oczywiście o kontrowersyjną nowelizację ustawy o ustroju m. st Warszawy. Projekt zakłada wchłonięcie przez stolicę sąsiednich gmin i daleko idące zmiany w organizacji pracy samorządu. Od momentu złożenia go w sejmie przez posłów Prawa i Sprawiedliwości nie milkną protesty także w naszym regionie. W czwartek swój sprzeciw wyrazili radni Michałowic i Brwinowa.

– Rada Miejska w Brwinowie zwraca uwagę, iż zaproponowany projekt ustawy ze względu na określone w projekcie kompetencje władz Warszawy spowoduje kłopoty z  podejmowaniem najbardziej istotnych z punktu widzenia jakości życia mieszkańców decyzji i ryzyko wielu konfliktów kompetencyjnych, ze względu na wydłużony proces decyzyjny utrudni realizację projektów inwestycyjnych, nie rozwiązuje istotnych problemów Warszawy i otaczających ją gmin – czytamy w stanowisku brwinowskich radnych. I dalej: – Rada Miejska w Brwinowie widzi potrzebę zacieśnienia zapoczątkowanej w 2014 roku w  ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego współpracy podwarszawskich miejscowości ze stolicą oraz wzmocnienia funkcji takich jak transport publiczny, polityka przestrzenna i  pozyskiwanie inwestorów. Jednak, zdaniem Rady Miejskiej, wprowadzenie zmian w ustroju Warszawy, dla zapewnienia poprawy, a nie pogorszenia jakości życia mieszkańców Warszawy i mieszkańców podwarszawskich gmin wymaga przede wszystkim szczegółowego określenia skutków tych zmian, do czego niezbędna jest szeroka debata publiczna z udziałem ekspertów, samorządowców i przede wszystkim mieszkańców oraz wprowadzania zmian z  poszanowaniem  woli lokalnych społeczności.

W podobnym tonie wypowiedzieli się radni z Michałowic. – Wójt Gminy i  Rada Gminy Michałowice wyrażają swoje zaniepokojenie sposobem procedowania projektu ustawy o  ustroju miasta stołecznego Warszawy przewidującym utworzenie metropolii warszawskiej obejmującej swoim zasięgiem m.st. Warszawa oraz  33 podwarszawskie Gminy, w  tym Gminę Michałowice i  opowiadają się kategorycznie za wycofaniem projektu spod obrad Sejmu i  tym samym wstrzymaniem procesu legislacyjnego prowadzonego w  obecnym kształcie – zaznaczają.

W stanowisku czytamy także: „Wprowadzanie tak ważnych dla  mieszkańców zmian w  trybie projektu poselskiego, z  pominięciem procesu konsultacji, przy braku informacji na temat proponowanych rozwiązań, budzi nasz sprzeciw. Z przedstawionego projektu ustawy wynika, że gminom włączonym do aglomeracji warszawskiej zostaną ograniczone dotychczasowe kompetencje wynikające z  ustawy o  samorządzie gminnym. Ta poważna w  skutkach zmiana będzie wprowadzana bez jakichkolwiek konsultacji społecznych z  mieszkańcami, samorządem, czy też związkami międzygminnymi.

Nie chcemy, aby o  sprawach naszej „małej ojczyzny” decydowano arbitralnie, bez pytania samych zainteresowanych: mieszkańców i  samorządu lokalnego. Wielu mieszkańców Gminy Michałowice wybrało to miejsce do życia uciekając od zgiełku aglomeracji warszawskiej i  powinno mieć szanse wypowiedzenia się w  kwestii przynależności do przewidzianej ustawą metropolii warszawskiej”.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.