Bilet metropolitalny też dla Piastowa?

Piastów

Władze Piastowa przygotowują się do wdrożenia „biletu metropolitalnego” czyli tańszych przejazdów komunikacją ZTM dla mieszkańców miasta. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą radni.

Mieszkańcy Piastowa zostaliby objęci programem „Warszawa+” w najwyższym progu dofinansowania. Za bilet 30-dniowy normalny imienny ważny w obu strefach biletowych pasażer zapłaci tylko 120 zł, czyli o 60 zł mniej niż dotychczas. Bilet 90-dniowy normalny imienny ważny w obu strefach będzie kosztował 330 zł (czyli o 130 zł mniej). Różnicę w cenie pokryje miasto.

– Burmistrz Grzegorz Szuplewski zwrócił się do Rady Miejskiej o wyrażenie zgody na udzielanie piastowianom dopłat do biletów długookresowych ZTM w ofercie „Warszawa+”, zgodnie z trzecią (najkorzystniejszą  dla pasażerów) grupą dopłat określonych w pozycji m.st. Warszawy. 9 października burmistrz skierował do Rady Miejskiej prośbę o wyrażenie na najbliższej sesji, w dniu 23 października br., zgody na zawarcie przez Miasto Piastów porozumienia z m.st. Warszawą w zakresie udzielenia dopłat do długookresowych biletów imiennych, kupowanych przez piastowian, obowiązujących w środkach lokalnego transportu zbiorowego ZTM, zgodnie z trzecim wariantem dopłat określonych w pozycji m.st. Warszawy – informuje Agata Korczak, przewodnicząca rady miejskiej.

Kto i na jakiej podstawie będzie mógł skorzystać z programu? – Uprawnienie do dopłat będzie przysługiwało na podstawie spersonalizowanej karty zbliżeniowej. Warunkiem niezbędnym do wydania karty jest zamieszkiwanie na terenie Piastowa oraz rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie – dodaje Agata Korczak.

W naszym regionie z oferty biletu metropolitalnego korzystają już mieszkańcy Pruszkowa i Nadarzyna.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.