Będzie kolejne spotkanie mieszkańców z wykonawcą A2

Region

Do kolejnego spotkania mieszkańców północnej części Pruszkowa i okolic z wykonawcami autostrady A2 dojdzie w przyszłym tygodniu. Tym razem inicjatorem jest Budimex, jedna z firm budujących drogę.

Mieszkańcy Gąsina poinformowali nas, że w przedświątecznym tygodniu przedstawiciele Budimeksu odwiedzali domy w rejonie budowy autostrady. Przepraszali za uciążliwości spowodowane budową, wręczali świąteczne kosze delikatesowe i zapraszali do siedziby Budimeksu w Płochocinie na wtorek 26 kwietnia na godz. 16.00. Ma się tam odbyć spotkanie w sprawie postulatów mieszkańców dotyczących ograniczenia uciążliwości związanych z inwestycją i naprawy uszkodzonych przez pojazdy budowy dróg publicznych.

Jak powiedziała nam Agata Wychowaniec, wiceprzewodnicząca Komitetu Społecznego „W cieniu budowy autostrady A2”, jest to pierwszy pozytywny efekt akcji protestacyjnej, którą komitet przeprowadził w piątek 15 kwietnia na rondzie marszałka Struzika (skrzyżowanie dróg 701 i?718). – Nareszcie mamy wrażenie, że jesteśmy traktowani poważnie – dodała. Komitet zapowiedział, że do czasu spotkania wstrzyma się z kolejnymi akcjami protestacyjnymi.

Po akcji przeprowadzonej 15 kwietnia komitet wystosował kolejne pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, inwestora autostrady, w którym informuje, że wszelkie dotychczasowe potkania i ustalenia nie przyniosły żadnego rezultatu. Sytuacja mieszkańców okolic budowy nie poprawiła się – nadal muszą oni znosić znaczne uciążliwości ze strony wykonawców, a infrastruktura drogowa okolicy została praktycznie zniszczona przez samochody budowy i ciężki sprzęt.

Komitet postawił GDDKiA ultimatum. Jeżeli nie otrzyma zobowiązań na piśmie i sytuacja nie ulegnie znaczącej poprawie, rozpocznie kolejne blokady, tym razem nastawione na zatrzymanie prac przy budowie A2. KS „W cieniu budowy autostrady A2” nadal domaga się: – utrzymania przejezdności dróg bez ich zamykania,
– ustalenia czasu i warunków użytkowania dróg publicznych przez wykonawców budowy,
– lokalizacji i terminów wybudowania dróg technicznych,
– utrzymania czystości na drogach publicznych i mycia pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy
– przywrócenia do stanu pierwotnego zniszczonych dróg publicznych,
– zwiększenia nadzoru nad wykonawcą A2 w rejonie węzła Pruszków,
– udostępnienia zarządcom dróg, policji oraz komitetowi spisu podwykonawców wraz z wykazem numerów rejestracyjnych pojazdów dowożących materiały do budowy,
– oznakowania widocznymi tablicami o treści „budowa Autostrady A2” wszystkich pojazdów budowy, również należących do podwykonawców,
– zobowiązania na piśmie wykonawców do odbudowy lub partycypacji w kosztach naprawy zniszczonych dróg po zakończeniu inwestycji (ul. Promyka do skrzyżowania z ul. Przejazdową, ul. Przejazdowej, ul. Żbikowskiej, drogi 701, drogi Domaniew – Moszna, drogi Moszna – Pruszków),
– utrzymania dróg w stanie gwarantującym bezpieczeństwo użytkowników,
– w ramach nowej organizacji ruchu od 4 maja, po wybudowaniu nawierzchni bitumicznej w ulicy Promyka: ustanowienia zakazu ruchu dla pojazdów powyżej 3,5 t na odcinku od granicy Pruszkowa na całej długości ulicy Promyka, zakazu ruchu dla pojazdów powyżej 12 t na drodze Domaniew – Moszna, zakazu ruchu dla pojazdów powyżej 12 t na drodze Moszna – Pruszków, zorganizowania ruchu dla pojazdów budowy autostrady ulicami Przejazdową i Parzniewską do drogi technicznej wybudowanej w pasie budowy autostrady.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.