Będzie centrum przesiadkowe w Piastowie

Piastów

Urząd miasta w Piastowie ogłosił konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej centrum przesiadkowego „parkuj i jedź”.

Ze wstępnych założeń wynika, że inwestycja będzie polegała na budowie parkingu przy budynku dworca PKP wraz zatoką postojową, budowie schodów i wind z wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Okulickiego oraz budowie dojścia do istniejących peronów stacyjnych.

– W wyniku budowy parkingu „Parkuj i Jedź” zakłada się iż mieszkańcy zmienią swoje zachowania komunikacyjne, czego rezultatem będzie wzrost znaczenia komunikacji publicznej i niskoemisyjnej, a tym samym wpłynie to na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Stworzenie parkingu „Parkuj i Jedź” w ramach Centrum Przesiadkowego przyczyni się do poprawy i rozwoju systemu komunikacyjnego Miasta Piastowa, a także do ograniczenia niskiej emisji i poprawy mobilności mieszkańców. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału bardziej przyjaznych dla człowieka i środowiska form transportu, w szczególności publicznych środków komunikacji zbiorowej – czytamy w ogłoszeniu o konkursie.

W ramach koncepcji konkursowej uwzględnione zostaną obiekty małej architektury, czyli ławki, wiata rowerowa, miejsce do ładowania telefonów i laptopów. Co jeszcze? W planie funkcjonalno-użytkowym zapisano zawężenie jezdni ul. Tuwima na odcinku opracowania do 7 m, zaprojektowanie dwukierunkowych jezdni manewrowych na parkingu, jednokierunkową jezdnię manewrową dla zatoki przed dworcem PKP, chodniki szerokości minimum 2 m, miejsca postojowe usytuowane pod kątem 90 stopni do jezdni manewrowej (ogólna liczba miejsc powinna wynosić nie mniej niż 52, w tym co najmniej 3 dla osób niepełnosprawnych), zatokę postojową zlokalizowaną przed dworcem, jedno miejsce postojowe dla samochodów osobowych zlokalizowane w małej odległości od dworca z dopuszczonym zatrzymywaniem się do 1 minuty (tzw. Kiss and Ride).

Termin złożenia prac konkursowych piastowski urząd miasta wyznaczył na 3 grudnia. Do 12 grudnia mamy poznać rozstrzygnięcie i zwycięską koncepcję.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.