Będą wzmożone kontrole

Podkowa Leśna

Mieszkańcy Podkowy Leśnej muszą przygotować się na wzmożone kontrole urzędników, którzy sprawdzą czy w przydomowych piecach nie są spalane odpady.

Kontrole mają związek z przekroczeniem normy dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze województwa mazowieckiego. – Urząd miasta informuje, że przeprowadzane kontrole na terenach nieruchomości prywatnych zostaną wzmożone. Mieszkańcy, którzy podejrzewają inne osoby o popełnienie wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów lub zauważą podejrzany zapach wydobywający się z posesji na terenie Podkowy Leśnej, proszeni są o zgłaszanie takich przypadków do urzędu, tel. 22 759 21 00 – zaznacza podkowiański magistrat.

Jak czytamy w komunikacie, urzędnik przeprowadzający kontrolę ma prawo do wejścia na nieruchomość prywatną w godzinach od 6.00 do 22.00, wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, przeprowadzania niezbędnych czynności kontrolnych, żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

– Udaremnianie lub utrudnianie wykonanie takiej czynności kontrolnej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 – zaznaczają urzędnicy.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.