Awantura o hymn, który hymnem nie jest…

Pruszków

Od kilku dni ogólnopolskie media piętnują jedną z pruszkowskich szkół podstawowych. Wszystko za sprawą pisma Fundacji Wolność od Religii, która apeluje o „przywróceniu charakteru szkoły publicznej oraz zapewnienie przestrzegania praw uczniów wynikających z Konstytucji RP”.

O co konkretnie chodzi? O słowa hymnu szkolnego, które zdaniem Fundacji wyrażają religijny światopogląd. Fundacja Wolność od Religii skierowała nawet pismo do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. „Zmuszanie kogokolwiek z uczniów do uznania tego hymnu za własny jest niezgodne z art. 32 Konstytucji RP, który mówi, że nikt nie może być dyskryminowany z jakiegokolwiek powodu i art. 53, który każdemu polskiemu obywatelowi zapewnia wolność sumienia, wolność od zmuszania do udziału w praktykach religijnych i ujawnienia swego światopoglądu. Zwracam także uwagę, że cały hymn wyraża wprost religijny światopogląd. Szkoła publiczna, zgodnie z art. 25 Konstytucji RP, ma zachować bezstronność w sprawach światopoglądowych i zapewnić swobodę każdemu do wyrażania własnego światopoglądu. Narzucanie religijnego hymnu wszystkim uczniom, bez względu na ich przekonania, jest jawnym złamaniem tej zasady. Muzę także dodać, że zdumiewający jest brak zrozumienia przez władze szkoły różnorodności światopoglądowej uczniów i brak wrażliwości na uczucia mniejszości wśród nich” – czytamy w piśmie podpisanym przez Dorotę Wójcik, prezes zarządu fundacji. 

Burza medialna przybiera na sile. Pruszkowska szkoła jest atakowana przez media. Tymczasem nikt nie wspomina, że awantura dotyczy hymnu, który de facto hymnem podstawówki nie jest. – Hymn był dumą Gimnazjum nr 4 i przez 19 lat istnienia nikt z Rodziców, Uczniów, Pracowników i Nauczycieli oraz środowiska lokalnego nie zareagował na te słowa negatywnie. Przez te 19 lat istnienia gimnazjum wiele pokoleń uczniów śpiewało go w czasie uroczystości szkolnych. Obecnie po reformie, Szkoła Podstawowa nr 4 nie ma jeszcze hymnu, dlatego cały ten szum medialny jest śmieszny, oburzający i nieuzasadniony. Uczniowie zarówno w gimnazjum, jak i w obecnej szkole podstawowej nie są zmuszani do żadnych praktyk religijnych, nigdy nie zostało złamane ich prawo, ani żaden zapis Konstytucji RP. Mogę tyko z ironią i dezaprobatą ocenić działania Fundacji Wolność od Religii, która w sposób nierzetelny i nieprawdziwy wprowadza opinię publiczną w błąd – czytamy w piśmie wystosowanym przez dyrektor szkoły Ewę Nowacką do Fundacji. 

– Bardzo nieetyczne jest ocenianie Szkoły bez wcześniej zebranej rzetelnej wiedzy na ten temat. Niedopuszczalne jest też kłamstwo (etyka dziennikarska!) o braku zrozumienia przez władze Szkoły różnorodności światopoglądowej uczniów i braku wrażliwości na uczucia mniejszości. Szkoła wychowuje uczniów w duchu tolerancji dla różnych kultur i religii zgodnie z art. 6 Karty Nauczyciela oraz zapisami Konstytucji RP – podkreśla w piśmie dyrektorka. 

Pikanterii sprawie dodaje fakt, że oburzona słowami hymnu jest Fundacja, której główna siedziba znajduje się w… Lublinie. Trudno tu powiedzieć czy reprezentuje ona głos rodziców dzieci uczęszczających do szkoły. Zwłaszcza, że wielu z nich problemu nie widzi. – Sama chodziłam do tego gimnazjum, dziś do podstawówki chodzi moja córka. Nie widzę absolutnie problemu ze słowami hymnu. A cała ta afera to jakaś pomyłka. Przez tyle lat nic nikomu nie przeszkadzało. Dla dzieci jest to zwyczajna piosenka – mówi nam Ewelina, matka jednej z uczennic szkoły. 

Poniżej publikujemy hymn gimnazjum:
O, Panie Boże, Ojcze nasz
W opiece swej nas miej
Młodzieńczych serc Ty drgnienia znasz
Nam pomóc zawsze chciej

Wszak Ciebie i Ojczyznę
Miłując chcemy żyć
I Boskim prawom w życia dniach
Wiernymi zawsze być

O, daj nam zdrowie dusz i ciał
Swym światłem zagłusz noc
I daj nam hart tatrzańskich skał
I twórczą wzbudź w nas moc

Wszak Ciebie i Ojczyznę
Miłując chcemy żyć
I Boskim prawom w życia dniach
Wiernymi zawsze być 

A jaka jest Wasza opinia na temat słów hymnu dawnego gimnazjum? 

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.