Antena, która budzi emocje

Region

Praktycznie za każdym razem, gdy gdzieś w kraju montowana jest antena nadawczo-odbiorcza telefonii komórkowej, pojawiają się emocje. Tak też jest w przypadku instalacji takiej anteny w Milanówku przy ul. Wojska Polskiego 22.

Mieszkańcy z jednej strony zdają sobie sprawę, że w związku z rozwojem technicznym takie anteny muszą być instalowane. Z drugiej nie kryją obaw, czy są one bezpieczne. Wątpliwości co do zasadności pojawienia się masztu, wyrażają za pośrednictwem swoich radnych i zgłaszają do burmistrza Jerzego Wysockiego. Tymczasem lokalna władza nie była w tym przypadku organem, który zadecydował o postawieniu urządzenia.

– Z formalnego punktu widzenia postępowanie związane z możliwością montażu anteny nadawczo-odbiorczej telefonii komórkowej, prowadzone było przez starostwo powiatu grodziskiego – mówi burmistrz Wysocki. Tłumaczy, że gmina mogła jedynie wypowiedzieć się, czy konieczne jest sporządzenia raportu o jej oddziaływaniu na środowisko.

– Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zawiązanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w tym konkretnym przypadku raport nie był wymagany, ponieważ jest to urządzenie, które ze względu na swoje parametry nie zostało zaklasyfikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, czyli urządzenie to nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców – wyjaśnia burmistrz Milanówka.

 – Ostatecznie starostwo przyjęło zgłoszenie o zamiarze ustawienia na dachu budynku przy ul. Wojska Polskiego masztu stalowego i w ciągu 30 dni nie wniosło sprzeciwu – tym samym postępowanie administracyjnego, które toczyło się wyłącznie z udziałem inwestora, mającego zgodę właściciela obiektu, tj. wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ulicy Wojska Polskiego 22, zostało zakończone – dodaje Wysocki. Jednocześnie wyraża on zrozumienie dla rodzących się obaw i wątpliwości związanych z montażem tego urządzenia. Zapewnia, że procedura przebiegła zgodnie z prawem. Przypomina też, że prawo po nowelizacji daje o wiele większe możliwości instalowania takich urządzeń.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.