Ambitny plan inwestycyjny

Pruszków

Projekt budżetu Pruszkowa na 2016 rok jest już gotowy. Jeszcze w grudniu mają go zatwierdzić miejscy radni. – To historyczny budżet – zaznaczają pruszkowscy włodarze.

Sprawdziliśmy więc, jak wygląda plan finansowy miasta na przyszły rok. W porównaniu z 2015 r. dochody Pruszkowa zwiększą się o 16 mln złotych i wyniosą ponad 194 mln zł. Skąd ten skok? – Wzrost planu dochodów na rok 2016 wynika głównie ze wzrostu następujących pozycji: udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, czyli podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dochodów z majątku gminy, części oświatowej subwencji ogólnej, dochodów związanych z funkcjonowaniem żłobków oraz dochodów na realizację zadań zleconych – wyjaśnia o Lidia Sadowska-Mucha, skarbnik miasta.

Jednak nie tylko dochody miasta pójdą w górę. Wydatki zaplanowane na 2016 r. wyniosą 205,6 mln zł, czyli o 17 mln zł więcej niż w tym roku. – To historyczny budżet. Po stronie wydatków przekraczamy kwotę 200 mln zł. Zwiększamy również wydatki inwestycyjne, na które w projekcie przeznaczyliśmy prawie 38 mln zł (18,5 proc. wszystkich wydatków – przyp. red.) – mówi nam Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa. – Już dziś wiemy, że ta kwota wzrośnie o kolejne 3 mln, które dostaniemy na przebudowę ulicy Przejazdowej. Liczymy na to, że wydatki inwestycyjne zamkną się na poziomie czterdziestu kilku milionów złotych, czyli ponad 20 proc. wszystkich wydatków – dodaje.

Jakie zadania będą realizowane w przyszłym roku w Pruszkowie? Najwięcej, bo aż 11,6 mln zł pochłoną zamierzenia związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego. W tym dziale znajduje się tylko jedna inwestycja, ale to jaka – budowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Na drugim miejscu znalazły się wydatki na inwestycje drogowe. Modernizacje i budowy arterii komunikacyjnych będą kosztować blisko 9,9 mln zł. Najważniejsze i zarazem najkosztowniejsze przedsięwzięcia w tym zakresie to przebudowy ulic Przejazdowej i Stefana Bryły (3,5 mln zł), Działkowej (1,5 mln zł), Lipowej (800 tys. zł), Kościelnej (650 tys. zł) oraz Gałczyńskiego (500 tys. zł).

Miasto wyda ponad 6 mln zł na inwestycje oświatowe. Lwia część tej kwoty, bo aż 5 mln zł,  pójdzie na budowę wyczekiwanego od lat kompleksu oświatowo-sportowego na Bąkach. Natomiast po 500 tys. zł przeznaczono na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Gimnazjum nr 4.
Gospodarka mieszkaniowa pochłonie natomiast 4,5 mln zł i znajdują się tu się trzy zadania: budowa bloku przy ul. Studziennej (2,5 mln zł), rozbudowa domu komunalnego przy Daszyńskiego 47 (1 mln zł) oraz wykupy nieruchomości i gruntów (1 mln zł).

Budżet to plan finansowy na jeden rok. Zajrzeliśmy więc do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019. To dokument, w którym zapisuje się m.in. plany inwestycyjne na kolejne lata. Lista zadań jest całkiem pokaźna, bo obejmuje aż 75 inwestycji. Najważniejsze z nich to budowa i rozbudowa ulicy Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, budowa obiektów oświatowo-sportowych w dzielnicy Gąsin, budowa ul. Nowoinżynierskiej, przebudowy ul. Królowej Jadwigi czy Inżynierskiej.

Projekty budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej muszą zatwierdzić jeszcze miejscy radni.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.