Senatorowie sołtysom

Region

Niepodjęcie uchwały o utworzeniu funduszu sołeckiego będzie równoznaczne z jego wyodrębnieniem. To jeden z pomysłów senatorów PO na wzmocnienie jednostek pomocniczych na wsi.

Senatorowie PO przygotowali projekt zmian w ustawie o funduszu sołeckim, która ma m.in. ukrócić praktykę sporej części rad gmin celowo nie podejmujących uchwał w sprawie funduszu sołeckiego. W takich przypadkach przyjęto bowiem domniemanie, że fundusz nie zostaje wyodrębniony.

Projekt ma też znieść obowiązek corocznego podejmowania uchwały w sytuacji, gdy dana gmina chce w sposób trwały wprowadzić funkcjonowanie funduszu sołeckiego na swoim terenie.

W projektowanej ustawie zaproponowano więc, aby uchwała podejmowana przez radę gminy w przedmiocie funduszu sołeckiego miała charakter permanentny, tj. obowiązujący do chwili podjęcia uchwały w brzmieniu odmiennym.

Uchwała taka miałaby mieć zastosowanie do kolejnego roku budżetowego w przypadku jej podjęcia do dnia 31 marca włącznie. Przyjęcie uchwały w terminie późniejszym będzie oznaczało jest stosowanie dopiero w drugim z kolei roku budżetowym.

Jednocześnie w przepisach przejściowych do projektu zaproponowano, że w przypadku braku podjęcia jakiejkolwiek uchwały (wyodrębniającej fundusz sołecki, bądź odmawiającej jego wyodrębnienia) – domniemywa się wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Senatorowie chcą też znieść wymóg dotyczący lokalizacji przedsięwzięć finansowanych w ramach funduszu. Według projektu wspierane mogłyby być także zadania realizowane na terenie innego sołectwa. Dzięki temu możliwe byłoby składanie wniosków dotyczących przedsięwzięć wspólnych dla kilku sołectw.

Ponadto, zgodnie z nowelizacją, możliwe będzie dokonywanie zmian przeznaczenia środków przyznanych w ramach funduszu w trakcie roku budżetowego. Dotychczas było to niemożliwe.

Projekt przewiduje też stworzenie systemu wsparcia dla sołectw pragnących skorzystać z decyzji gminy o utworzeniu funduszu. Senatorowie chcą, aby w szkolenia i pomoc doradczą dla zainteresowanych wykorzystaniem środków z funduszu sołeckiego, zaangażowały się wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.