95 milinów złotych dla Brwinowa

Region

Gmina Brwinów podpisała umowę o dofinansowanie Projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów”. Umowa pozwoli na refundację kosztów inwestycji do kwoty blisko 95 milionów złotych.

Uroczyste popisanie umowy odbyło się w piątek 21 maja siedzibie Urzędu Gminy Brwinów. Sygnatariuszami dokumentu byli Pan Tomasz Skrzyczyński – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a także Pan Andrzej Guzik – Burmistrz Gminy Brwinów oraz Pani Elżbieta Dolota – Skarbnik Gminy Brwinów.
Umowa o dofinansowanie Projektu „Czyste życie…” pozwala na refundację, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, kosztów ponoszonych na realizację zadań z zakresu przedsięwzięcia do kwoty 94 238 225,86 PLN (27 369 373 EUR). Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 159 449 117 PLN (46 308 410 EUR) w tym VAT – 28 305 870 PLN (8 220 804 EUR).

Dla przypomnienia warto dodać, że Projekt „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” polega na wybudowaniu ok. 120 km sieci kanalizacji sanitarnej w Brwinowie, Otrębusach, Kaniach i Parzniewie, ok. 30 km sieci wodociągowej w Otrębusach, Kaniach i Parzniewie, dwóch pompowni sieciowych wody w Brwinowie i w Otrębusach oraz rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Brwinowie i w Parzniewie. Całość zadań została podzielona na osiem kontraktów budowlanych. Koniec przedsięwzięcia został zaplanowany na grudzień 2013 r.


Fot. www.brwinow.pl

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.