94 miliony na wyprawkę

Region

Ponad 0,5 mln uczniów obejmie w 2011 roku rządowy program dofinansowania zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”. W budżecie państwa przeznaczono na to 94 mln złotych.

Zgodnie z projektem uchwały Rady Ministrów w tej sprawie, podobnie jak w roku ubiegłym pomoc zostanie skierowana do dwóch grup wiekowych: uczniów klas I-III szkoły podstawowej (do kwoty 180 zł) oraz uczniów, którzy w roku szkolnym 2011/2012 rozpoczną naukę według nowej podstawy programowej np. III klasa gimnazjum – do kwoty 325 zł.

Po raz kolejny uwzględniono pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników także uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (limit w zależności od szkoły).

Zgodnie z założeniem rządu, pomoc można otrzymać ze względu na: kryterium dochodowe, przypadki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, alkoholizm, sieroctwo, przemoc w rodzinie) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku, gdy uczeń spełnia więcej niż jedno kryterium decyzję w sprawie wyboru podejmuje rodzic lub opiekun prawny.

Zgodnie z założeniami programu „Wyprawka szkolna”, liczba wszystkich uczniów uprawnionych do dofinansowania zakupu podręczników zostanie wskazana przez wojewodów na podstawie informacji z gmin.

Na rachunek gminy trafi także dotacja z budżetu państwa, którą następnie samorząd powinien przekazać na konto bankowe szkoły. Zwrotem kosztów zakupu podręczników rodzicom będzie zajmował się dyrektor szkoły.

Środki zostaną przekazane samorządom w dwóch transzach.  W maju znana będzie wysokość pierwszej z nich, druga – we wrześniu.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.