25 czerwca referendum w Raszynie

Raszyn

Mieszkańcy gminy Raszyn pójdą do urn 25 czerwca. Ale nie będą decydowali o przyłączeniu do „wielkiej Warszawy”, lecz o odwołaniu rady gminy i wójta Andrzeja Zaręby.

Z wnioskiem o odwołanie władz Raszyna wystąpiła grupa mieszkańców, która 2 marca złożyła wniosek w tej sprawie. Przez kilka tygodni inicjatorzy zbierali podpisy. 11 kwietnia komisarz wyborczy otrzymał wniosek wraz z 1740 podpisami osób popierających wniosek w sprawie przeprowadzenie referendum. Po zapoznaniu się z dokumentami właściwy organ podjął decyzję. 25 czerwca w Raszynie odbędzie się referendum w sprawie odwołania rady gminy i wójta Andrzeja Zaręby.

Wniosek referendalny był pokłosiem niezadowolenia grupy mieszkańców z działań gminnych władz w sprawie „wielkiej Warszawy” i sposobu przeprowadzania reformy oświaty. – Powstała inicjatywa referendalna mieszkańców gminy Raszyn powołała Społeczny Komitet Referendalny pod nazwą ,,NIE dla przyłączenia Raszyna do Warszawy, TAK dla dobrych szkół”. Bezpośrednim powodem powołania inicjatywy była niechęć raszyńskich władz do podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego włączenia Gminy Raszyn do m.st. Warszawy, w związku z zamiarem utworzenia metropolitarnej jednostki samorządu terytorialnego – tłumaczy Aneta Wrotna, pełnomocnik inicjatora referendum. – Mimo podjętej uchwały o przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową (co było zgodne z przeprowadzonymi na terenie gminy konsultacjami), Rada Gminy Raszyn, nie oczekując na opinię Kuratora oświaty uchyliła wydaną przez siebie uchwałę w dniu 27 lutego, podejmując nową uchwałę stanowiącą o włączeniu gimnazjum do istniejącej szkoły podstawowej – tworząc tym samym ,,molocha”, w którym naukę od września 2017 r. rozpocznie ok. 1400 dzieci – uzupełnia.

Wójt Andrzeja Zaręba podkreślał, że cała akcja referendalna to wyraz ambicji grupy osób. – Głęboko wierzę, że mądrość ludzka przeważy i ta próba referendalna, która została zainicjowana nie dojdzie do skutku czy też nie spotka się z aprobatą mieszkańców. Jeśli będzie inaczej, przyjmę taką decyzję z pokorą. Wniosek referendalny jest tak zagmatwany i zmanipulowany, że trudno powiedzieć, czego właściwie dotyczy. Odbieram go jako akt zjednoczonej opozycji przeciw wójtowi. Działania podejmowane przez niektóre osoby nie muszą być skierowane na interes społeczny, lecz być wyrazem własnych ambicji – mówił nam w marcu włodarz Raszyna.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.