12 tys. zł za rządzenie gminą

Region

Najwięcej w naszym regionie zarabia starosta pruszkowski, najmniej burmistrz Podkowy Leśnej. A jak prezentują się zarobki innych włodarzy?

Wyborcza kampania samorządowa minęła, władze gmin, miast i powiatów zostały wybrane, przyszła więc pora na określenie ich zarobków. Większość uchwał związanych z tą kwestią została już podjęta.

Na miesięczne wynagrodzenie wójtów, burmistrzów, prezydenta i starostów składają się: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny i dodatek za wysługę lat.

Poza wynagrodzeniami wójtowie, burmistrzowie i prezydent Pruszkowa dysponują również samochodem służbowym lub ryczałtem na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz telefonem komórkowym. W większości przypadków, w korzystaniu z nich obowiązują miesięczne limity. Służbowy telefon komórkowy mają również przewodniczący rad gmin lub miast.

Ustalenie zarobków włodarzy w niektórych miejscowościach wzbudziło niemałe emocje. W Grodzisku Maz. podczas ustalania kwoty wynagrodzenia dla burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego, radny Roman Ignasiak z klubu PiS zwrócił uwagę, że dodatek specjalny jest przyznawany raz na cztery lata, a nie raz na rok. Jego zdaniem, również samochód służbowy, który pozostaje do dyspozycji burmistrza, jest tak naprawdę ukrytym dodatkiem. – A przecież prezydent dużo większej Warszawy zarabia 13 900 zł – irytował się radny.

Również w Raszynie uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo wybranego wójta wzbudziła niemałe emocje. Zgłoszone zostały dwie propozycje. Jedna przez radnego z KWW Nasza Gmina z następującymi stawkami: pensja zasadnicza – 5200 zł.,  dodatek funkcyjny – 1500 zł., dodatek specjalny – 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Zaś radna z KWW Inicjatywa Obywatelska zaproponowała następujące stawki: pensja zasadnicza – 6 tys. zł., dodatek funkcyjny – 2100 zł i dodatek specjalny w wysokości 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Ostatecznie radni 11 głosami przyjęli uchwałę w sprawie wynagrodzenia dla wójta z niższymi stawkami.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.